Genesis


Hem / Länkar

Länkar

Det finns många bra webbsidor som handlar om skapelsetro. Här nedan har vi samlat några av dem, men även andra länkar som rör närliggande områden.


Skapelse, intelligent design och vetenskap


Den Förhistoriska Världen »
Ett museum i Umeå om universums, jordens samt livets uppkomst och historia, om tro och vetande.

Mats Molén »
Mats Molén är författare till flera böcker och kanske den mest kända profilen inom skapelsetro i Sverige.

Krister Renard »
Krister Renards (svenska) hemsida innehåller en hel del intressant material!

Kjell Ulander »
Kjell Ulanders hemsida innehåller både svenskt och engelskt material.

Intelligent Design »
En sida om Intelligent Design

CredoAkademin »
CredoAkademin vill se en renässans för kristen apologetik, och på så sätt ge kristna självförtroende när det gäller Guds existens och den kristna trons verklighetsförankring.

Origo »
Norsk tidsskrift om vetenskap, skapelse och etik.

ChristianAnswers.Net - Creation & Science and the Bible »
Frågor och svar om vetenskap, skapelsetro etc. En del av svaren är översatta till svenska på sajten.

Creation och Journal of Creation (f.d. Technical Journal) »
Ledande skapelsetidningar i världen.

Creation on the Web »
Sajt med bl.a. många frågor & svar om evolution och skapelse.

Institute for Creation Research »
The Institute for Creation Research (ICR) is a Christ focused creation ministry where science and the bible live in harmony...

Creation Research Society »
The Creation Research Society is a professional organization of trained scientists and interested laypersons who are firmly committed to scientific special creation...

Discovery Institute »
Discovery Institute is a nonpartisan public policy think tank conducting research on technology, science and culture, economics and foreign affairs.

The Geoscience Research Institute »
The Geoscience Research Institute uses both science and revelation to study the question of origins because it considers the exclusive use of science as too narrow an approach.

Access Research Network »
Access Research Network focus on such controversial topics as genetic engineering, euthanasia, computer technology, environmental issues, creation/evolution, fetal tissue research. We put science topics in perspective by looking at related political, ethical and philosophical issues--so you can get a well-rounded understanding of the hot issues.

Remine victory »
En mycket bra debatt angående Haldanes dilemma.

The Biotic Message av Walter ReMine »
En mycket bra och icke-religiös bok om kontroversen skapelse-evolution.

Independent Birth of Organisms av Dr. Periannan Senapathy »
En ateistisk molekylärbiologs kritik av evolutionsläran (bok).

Christian Information Ministries »

LeadershipU »
Ett virtuellt universitet med både populärvetenskapliga och akademiska artiklar.

The True.Origin Archive »
Motvikten till news-gruppen talk.origins.

Barry Setterfield »
Skapelsetroende kosmolog med intressant och kanske också kontroversiell forskning inom kosmologi.

Wort und Wissen »


Kristna länkar


www.crossnet.se »
Skandinaviens största kristna mötesplats; vårt webb-hotell.

www.sea.nu »
Svenska Evangeliska Alliansen, där Genesis är medlem.

Bible History On-line »
Om Bibelns historia och arkeologi.


Övriga länkar


Talk.Origins FAQ »
FAQ från newsgruppen talk.origins.

Nature »
En av världens mest ansedda vetenskapliga tidsskrifter.

Yahoo!s index på "Creation vs. Evolution" »


UppTillbaka »
webmaster@genesis.nu Copyright © Föreningen Genesis