Genesis

      Vetenskap Ursprung SkapelsetroHem / Larhammar & Schmidt

I huvudet på en kreationist

I tidnigen Biologen, utgiven av Biologilärarnas Förening, förekom en debatt mellan professor Dan Larhammar och civ. ing., adjunkt Göran Schmidt. Debatten gav visst eko även i andra media, t.ex. i DN. Professor Larhammar har på sin hemsida publicerat debatten. Vi publicerar här debatten, inklusive Schmidts sista svar som refuserades, samt Schmidts avslutande tankar om debatten. Även Per Kornhall deltog i debatten med artikeln "I huvudet på en före detta kreationist".

Publiceringen sker med tillstånd av Larhammar och Schmidt. Kornhall har avböjt publicering av sin artikel här.

1. I huvudet på en kreationist av Göran Schmidt, Biologen 3/2002

2. Svar på Göran Schmidts insändare i Biologen 3/02 av Dan Larhammar, Biologen 1/2003

3. Svar på Dan Larhammars kritik av min artikel i Biologen 3/02 av Göran Schmidt, Biologen 2/2003

4a. Schmidts evolutionskritik är pseudovetenskaplig av Dan Larhammar, Biologen 3/2003

4b. I huvudet på en före detta kreationist av Per Kornhall, Biologen 3/2003

5. Svar på Dan Larhammars kritik publicerad i Biologen 3/03 av Göran Schmidt, refuserad av Biologen

6. Några avslutande tankar från huvudet på en kreationist av Göran Schmidt, tidigare ej publicerat

7. Schmidt har grovt missförstått evolutionen av Dan Larhammar, publicerad på Larhammars hemsida 2006-08-02

8. Evolutionistens blinda fläck av Göran Schmidt, publicerat här 2007-02-28 (kräver Acrobat Reader)
Tillbaka »

webmaster@genesis.nu Copyright © Föreningen Genesis